Porady dotyczące wywozu gruzu i odpadów

Umieszczanie gruzu w kontenerze – jak to robić?

4 lutego 2022
Kto musi się zarejestrować w BDO

Jak umieszczać gruz w kontenerze?

Pracom remontowym i budowlanym zawsze towarzyszą odpady budowlane. Gruz, odłamki betonu, cegieł, tynku, a nawet elementy wyposażenia – to wszystko jest nieodzowną składową wszelkich podobnych robót. Tego rodzaju odpadów po remoncie nie wolno umieszczać w pojemnikach na odpady komunalne, dlatego decydujemy się zamówić kontener na gruz. Jak zatem prawidłowo umieszczać w nim odpady pobudowlane?

Co może trafić do kontenera? Jakie są rodzaje gruzu?

Wszystko, co trafia do kontenera na odpady może, a nawet powinno być w późniejszym czasie poddane odzyskiwaniu surowców wtórnych. Podobnie zresztą dzieje się w przypadku każdych innych śmieci, ponieważ zgodna z aktualnym stanem prawnym gospodarka odpadami zakłada ich recykling w najwyższym stopniu, jak tylko jest to możliwe. To z tego powodu w przypadku odpadów komunalnych segregujemy śmieci na papier, plastik i metal, opakowania szklane, odpady bio i odpady zmieszane. W przypadku, gdy chcemy wynająć kontener, wiedzieć warto jakie odpady będą do niego trafiać, gdyż kontener również może pomieścić wiele rodzajów śmieci.

Wywóz gruzu i odpadów Poznań

Najbardziej – z punktu widzenia odzyskiwania surowców wtórnych – wartościowy jest tak zwany czysty gruz. Taki rodzaj gruzu nie zawiera niebezpiecznych ani toksycznych substancji i składają się na niego elementy takie jak cegły, beton, kamienie i ceramika – jednak tej ostatniej nie może być więcej niż 5% całej zawartości. Czysty gruz obejmuje również ziemię, piasek i kamienie. Uwaga – czystym gruzem nie są odpady zielone. Jeżeli interesuje nas wywiezienie gałęzi, liści, skoszonej trawy itd. nic nie stoi na przeszkodzie, by zorganizować wynajem kontenera w tym celu, jednak warto uprzedzić, że chodzi właśnie o odpady zielone. 

Oprócz czystego gruzu istnieje też gruz zmieszany i zanieczyszczony. O zmieszanym gruzie mówimy wtedy, kiedy zawiera sporą domieszkę ceramiki – płytek, kafli, terakoty, ceramiki łazienkowej itp. Z kolei zanieczyszczony gruz będzie dodatkowo zawierał niewymienione wcześniej elementy rozbiórkowo-remontowe: kartony, folie malarskie, styropiany, panele podłogowe, stolarkę okienną, drzwiową. Umawiając termin podstawienia kontenera dobrze jest określić jakiego rodzaju odpady mają się w nim znaleźć. 

Przygotowanie kontenera do umieszczania w nim  odpadów

Zanim w ogóle rozpocznie się zapełnianie pojemnika, warto upewnić się, że jego usytuowanie jest odpowiednie. Co to znaczy? Kontenery na gruz oprócz tego, że powinny stać w miejscu dogodnym dla osób przeprowadzających remont czy budowę, czyli zapewniać jak najlepszą logistykę składowania śmieci, muszą też znajdować się w takim miejscu, by umożliwić swobodny przejazd pojazdów czy przejście pieszych. O ile więc pojemnik nie stoi na prywatnej posesji, lecz postawiony jest np. na dziedzińcu kamienicy czy pod blokiem mieszkalnym w centrum miasta, np. Poznania, kwestia tego, aby nie zastawiał bram wjazdowych czy nie tamował ruchu pieszych jest bardzo ważna. Warto pamiętać, że po spełnieniu określonych wymagań możliwe jest także postawienie kontenera na pasie ruchu. Załadowany ciężkim wypełnieniem kontener znacznie trudniej będzie przestawić, niż zupełnie pusty. 

Jak umieszczać gruz?

Kolejność umieszczania odpadów w pojemniku nie ma znaczenia. Pod tym względem przeprowadzać prace możemy według własnego scenariusza, najbardziej odpowiedniego dla efektywności naszego remontu czy budowy. Na co jednak warto zwrócić uwagę to fakt, że najlepiej, aby odpady znajdujące się w kontenerze zajmowały jak najmniej miejsca – jeśli tylko mamy taką możliwość, unikajmy umieszczania w pojemniku np. całych muszli klozetowych, umywalek, zamiast tego lepiej jest je potłuc na drobniejsze elementy. Takie rozdrobnienie gruzu umożliwi lepsze wykorzystanie przestrzeni wewnątrz kontenera. 

Wywóz gruzu Śrem

Uwagę należy zwrócić też na to, aby nie przeładować kontenera. Kontener na śmieci ma określoną ładowność. Jej przekroczenie nie jest bezpieczne. Po pierwsze, zwiększa się przewidziany ciężar kontenera, co może znacznie utrudnić, a nawet uniemożliwić odbiór załadowanego pojemnika i wywóz gruzu. Po drugie, podczas wywozu gruzu zawartość przepełnionego kontenera może wydostać się poza jego obręb, nawet pomimo zabezpieczeń, które mają przed taką sytuacją chronić. Jeżeli więc odpadów jest znacznie więcej, niż było to przewidziane przed rozpoczęciem prac, najwłaściwszym postępowaniem będzie kontakt z firmą i umówienie wymiany zapełnionego kontenera na pusty, który będzie można ponownie bez przeszkód zapełnić. 

Ponadto pamiętajmy o tym, że odpady składowane poza kontenerem nie mogą się o niego opierać. Z kolei gruz w kontenerze nie może wystawać poza jego górne krawędzie.

Umieszczanie gruzu w kontenerze jest bardzo wygodnym sposobem na składowanie oraz wywóz nieczystości, które powstają podczas wszelkich prac remontowych oraz budowlanych. Przed rozpoczęciem składowania w nim śmieci warto upewnić się, że miejsce usytuowania jest prawidłowe. Im mniejsze fragmenty odpadów znajdą się w kontenerze, tym większa szansa na najlepszą ich logistykę. Nigdy nie pozwalajmy na przeciążenie kontenera i wysypywanie się z niego odpadów.