Kody odpadów Skip Group – co odbieramy?

Oto lista kodów odpadów (BDO), które zgodnie z decyzją środowiskową Prezydenta Miasta Poznania możemy od Państwa odbierać.

 • 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
 • 15 01 02 Opakowana z tworzyw sztucznych
 • 15 01 03 Opakowania z drewna
 • 15 01 04 Opakowania z metali
 • 15 01 07 Opakowania ze szkła
 • 16 01 03 Zużyte opony
 • 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 • 17 01 02 Gruz ceglany
 • 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 • 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych wymienione w materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 17 01 06
 • 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
 • 17 02 01 Drewno
 • 17 02 02 Szkło
 • 17 02 03 Tworzywa sztuczne
 • 17 03 80 Odpadowa papa
 • 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
 • 17 04 02 Aluminium
 • 17 04 03 Ołów
 • 17 04 04 Cynk
 • 17 04 05 Żelazo i stal
 • 17 04 06 Cyna
 • 17 04 07 Mieszaniny metali
 • 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
 • 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
 • 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
 • 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01
 • 20 01 01 Papier i tektura
 • 20 01 02 Szkło
 • 20 01 10 Odzież
 • 20 01 11 Tekstylia
 • 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 • 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 • 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
 • 20 01 39 Tworzywa sztuczne
 • 20 01 40 Metale
 • 20 01 99 Inne niewymienione odpady zbierane w sposób selektywny
 • 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
 • 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
 • 20 03 02 Odpady z targowisk
 • 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
 • 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
 • 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
Zamawiaj wygodnie ONLINE!
Szybkie zamówienie i realizacja bez wychodzenia z domu.

Możesz zamawiać online, telefonicznie, SMS-em.