Przed przyjazdem kontenera należy przygotować odpowiednio posesję.

Drodzy Państwo, poniżej przedstawiamy kilka kluczowych kwestii pozwalając na bezpieczne ustawienie kontenera w dogodnym miejscu. W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

  1. Prosimy o wyznaczenie kierowcy miejsca zrzutu, mając na uwadze, że do podstawień wykorzystujemy samochody ciężarowe.
  2. Szerokość bramy nie powinna być mniejsza niż 3m.
  3. Kontenerów nie stawiamy na trawnikach lub na powierzchniach, które mogłyby ulec uszkodzeniu pod wpływem ciężaru auta z pojemnikiem.
  4. W przypadku, gdy kontener będzie zajmował pas ruchu lub stał w strefie płatnego parkowania, niezbędne będzie zezwolenie od Zarządu Dróg Miejskich lub innego zarządcy terenu (spółdzielni/wspólnoty).