Porady dotyczące wywozu gruzu i odpadów

Utylizacja odpadów – na czym polega

31 marca 2022
składowanie odpadów

Na czym polega utylizacja odpadów?

W mediach codziennie można natknąć się na określenie “gospodarka odpadami”. Co kryje się pod tym hasłem? To zbiór procedur, działań nastawionych na transport, utylizację i unieszkodliwianie odpadów. Można określić cztery ogólne zasady, które dominują w prawidłowej gospodarce odpadami:

 1. Maksymalnie wyeliminuj albo ogranicz generowanie śmieci.
 2. Minimalizuj negatywny wpływ odpadów na środowisko.
 3. Zintensyfikuj wysiłek mający na celu utylizację odpadów – kluczowe w tym kontekście jest wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych.
 4. Pamiętaj, by unieszkodliwić odpady, których nie da się poddać recyklingowi (ochrona środowiska).

W idei gospodarki odpadami pojawia się kolejne nieco enigmatyczne hasło, mianowicie: utylizacja odpadów. Przyjrzyjmy mu się bliżej.

Spis treści

 1. Czym jest utylizacja odpadów?
 2. Prawidłowa segregacja odpadów
 3. Co się dzieje z odpadami do utylizacji?
 4. Spalanie śmieci

 

Czym jest utylizacja odpadów?

Powtarzając za słownikiem pojęć ekologicznych, utylizacja jest pojęciem związanym bezpośrednio z gospodarką odpadami. Oznacza przetworzenie odpadów, by móc je wykorzystać ponownie jako surowce wtórne, czyli aby możliwy był odzysk tych surowców. Jednakże, żeby mogło dojść do skuteczności procesu jakim jest recykling, najpierw trzeba wiedzieć jak prawidłowo segregować odpady. Wiemy, co należy robić z papierem, czy szkłem, ale co w przypadku odpadów remontowo-budowlanych, co w przypadku chemikaliów, czy zużytych baterii?

recykling

 

Prawidłowa segregacja odpadów

Wspominaliśmy już o konieczności prawidłowego segregowania odpadów. Przypomnijmy zatem, że zgodnie z tym co wytycza segregacja odpadów komunalnych, odpady papierowe trafiają do niebieskich pojemników, szkło do pojemników zielonych, tworzywa sztuczne i metale do dużych żółtych kontenerów, a odpady BIO (odpady biologiczne pochodzenia roślinnego) do specjalnych wąskich kubłów brązowych.  

Wśród codziennych odpadów znajdować mogą się również odpady niebezpieczne. Do nich możemy zaliczyć akumulatory, zużyte baterie, odpady po żrących artykułach chemii gospodarczej, sprzęt RTV i AGD, zużyte świetlówki, czy wreszcie przeterminowane leki. Obiektów tych pod żadnym pozorem nie wolno wyrzucać do kubłów przeznaczonych na odpady komunalne – klasyfikacja odpadów komunalnych wyklucza odpady niebezpieczne. Materiały te oddaje się w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach (w przypadku leków są to apteki), a także w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Kolejną kategorią są odpady wielkogabarytowe, czyli meble, rowery i inne duże obiekty nienależące do kategorii odpadów niebezpiecznych. Przedmioty te najczęściej można albo zawieźć do specjalnie wyznaczonego punktu odbioru, albo (jeśli mieszka się np. na osiedlu) poczekać na zbiórkę ogłoszoną przez administrację osiedla, czy gminy, które organizują odbiór i wywóz wielkich gabarytów, wcześniej do publicznej wiadomości podając miejsce na tymczasowe składowanie gabarytów. 

Gruz budowlany zaś to odpady powstające podczas remontu i budowy. Wszystko to, co powstaje podczas tego rodzaju prac musi znaleźć się w odpowiednim kontenerze na gruz. Nie wolno – podobnie jak odpadów niebezpiecznych – umieszczać gruzu remontowego w pojemnikach na odpady komunalne. Grożą za to surowe konsekwencje prawne. Wynajęcie kontenera na gruz stanowi podstawę składowania tego rodzaju odpadów. Po zapełnieniu kontenera jest on wraz z zawartością odbierany od klienta. 

Co się dzieje z odpadami do utylizacji?

 1. Odpady z plastiku i innych tworzyw sztucznych trafiają do sortowni gdzie oddziela się od nich folię aluminiową i polietylen, by móc je dalej przetworzyć i połączyć z innymi plastikami. Z takiej mieszanki powstają np. meble ogrodowe.
 2. Odpady metalowe są przetapiane i wykorzystywane do produkcji nowych przedmiotów.
 3. Odpady papierowe są mechanicznie i ręcznie sortowane i przetwarzane na nowy papier.
 4. Szkło trafia do huty, gdzie zostaje przetopione bo uprzednim oczyszczeniu. Z przetopionego surowca powstają nowe szklane opakowania.
 5. Odpady bio trafiają do zakładów termicznych, gdzie finalnie przekształca się je w energię elektryczną i energię cieplną.
 6. Gruz trafia do kruszarni, gdzie po dokładnym rozdrobnieniu przetwarzany jest na kruszywo, które następnie wykorzystywane jest przy pracach budowlanych jak np. utwardzanie dróg, czy umacnianie wałów przeciwpowodziowych.

Wszystkie powyższe metody postępowania to właśnie recykling odpadów, czyli wykorzystanie surowców do produkcji nowych przedmiotów czy innych surowców danego przeznaczenia.

Jesteśmy zespołem profesjonalistów, którzy z pasją podchodzą do tego, co robimy. Dbamy o środowisko i chcemy, aby było czystsze. Jesteśmy po to, aby pomóc Ci w załatwieniu potrzeb związanych z utylizacją i wywozem śmieci.

spalanie śmieci

 

Spalanie śmieci

Nie zawsze uda się w pełni przetworzyć dany materiał. Pozostałości, których nie da się już w żaden sposób wykorzystać, najczęściej kierowane są do spalarni, ponieważ jedynie spalanie odpadów to metody utylizacji, pozwalające pozbyć się ich w całości. Tu warto podkreślić, że spalarnie śmieci są w pełni bezpieczne dla środowiska, w odróżnieniu od palenia śmieci na przykład w domowych piecach. Dym wytwarzający się przy spalaniu odpadów w miejscach do tego przeznaczonych jest całkowicie bezwonny i nie zatruwa atmosfery. Dodatkowo popiół, który powstaje podczas procesu spalania odpadów, można wykorzystać ponownie. To doskonały surowiec, który przydaje się – podobnie jak kruszywo budowlane – chociażby przy budowie nowych dróg i mostów. 

Utylizacja odpadów rządzi się swoimi prawami. Zaczyna się już w  momencie prawidłowej segregacji śmieci komunalnych. Odpowiednia gospodarka odpadami inne niż komunalne, w tym gruzu, odpadami wielkogabarytowymi czy odpadami niebezpiecznymi, stanowi podwaliny prawidłowego postępowania ze śmieciami, które gwarantuje nie tylko porządek, ale i chroni nasze środowisko. Recykling zaś pozwala na brak marnowania surowców i wykorzystanie ich ponownie.