Porady dotyczące wywozu gruzu i odpadów

Jak przygotować się do remontu na działce?

22.02.2023
czerwony kontener koło słoneczników

Prace remontowe na działce rekreacyjnej bądź budowlanej bywają niemałym przedsięwzięciem. Są nie tylko szansą na odmienienie wyglądu i funkcjonalności terenu, ale także wyzwaniem logistycznym i finansowym. Aby uniknąć niepotrzebnych stresów, ważne jest, aby odpowiednio się do remontu przygotować. W tym tekście przedstawimy kilka kroków, które pomogą w zaplanowaniu i przeprowadzeniu remontu na działce w sposób skuteczny i efektywny. Przedstawimy najważniejsze kwestie, które należy wziąć pod uwagę, aby takie prace przebiegły bezproblemowo i zakończyły się sukcesem.

Co obejmuje remont działki?

Remont na działce może obejmować szereg prac związanych z modernizacją i ulepszaniem nie tylko wszelkich budynków się tam znajdujących, ale też całej infrastruktury na terenie działki. Najczęściej do czynienia mamy z:

  • pracami związanymi z ogrodzeniem działki, ewentualnie z instalacją automatycznych bram wjazdowych.
  • Zagospodarowaniem terenu lub przywróceniem stanu jego pierwotnej świetności, w tym wytyczeniem nowych ścieżek, nasadzeniem roślin i założeniem cieszącego oko, ale też funkcjonalnego ogrodu.
  • Modernizacją budynku mieszkalnego, gospodarczego bądź letniskowego.
  • Aranżacją ważnych dla użytkowników działki stref rekreacji, takich jak np. stacjonarny grill, basen itp.
  • Wymianą instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej itp.

Remont na działce może być bardzo zróżnicowany i zależy od potrzeb i oczekiwań właścicieli. Ważne, aby niezależnie od tego, czy chodzi o mały remont altanki działkowej, czy o skomplikowane prace w budynku mieszkalnym na działce budowlanej, przed rozpoczęciem robót dokładnie przemyśleć i zaplanować wszystkie działania, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i problemów.

Zacznijmy od ziemi

W rozumieniu prawa budowlanego prace ziemne polegają na wydobywaniu naturalnego gruntu, przemieszczeniu go w inne miejsce i nadaniu kształtu danem gruntowi zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Pojęcie prac ziemnych w ramach robót ogrodniczych na działce znaczeniowo nie odbiega dalece od tego leksykalnego rozumienia. W dalszym ciągu bowiem naszym celem jest albo wyrównanie gruntu, albo ukształtowanie go w taki sposób, by odpowiadał naszym potrzebom. Jakim? Na przykład takim, które wiążą się ze zbudowaniem w danym miejscu skalniaka bądź uzyskania zagłębienia pod oczko wodne. Z tą tylko różnicą, że na przesypywanie ziemi pod skalniak czy oczko wodne zazwyczaj nie potrzebujemy pozwolenia. O ile jednak nie planujemy wykorzystać nadmiaru wykopanej ziemi, powinniśmy ją odpowiednio zutylizować. Niedopuszczalne jest oczywiście przerzucanie ziemi do sąsiedniego ogrodu czy wysypywanie jej na drogę. Problem rozwiąże kontener na ziemię. Do takiego pojemnika można wrzucać wszelki nadmiar ziemi z działki.

To, ile kosztuje wywóz ziemi z działki zależy od tego ile jest ziemi do wywiezienia. Im więcej, tym większy kontener będziemy potrzebować, a to wpływa na jego cenę. Niemniej, nasza firma w cenie samego wynajmu kontenera oferuje też wywóz ziemi, co nieco ratuje portfel, a przede wszystkim jest ogromnym ułatwieniem logistycznym.

Pamiętać trzeba jednak, że jeśli ziemia zawiera kamienie polne czy inne minerały, bardziej odpowiedni staje się kontener na gruz. Bez obaw, wywóz gruzu, podobnie jak ziemi i innych odpadów, realizujemy w ramach usługi wynajmu kontenera.

Prace ogrodowe

Przywrócenie zaniedbanego ogrodu do stanu świetności i funkcjonalności nada mu splendoru i życia. Starą, chorą roślinność można próbować odratować. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Jeśli kwiaty i krzewy nie nadają się do uratowania, trzeba będzie się ich pozbyć, aby zastąpić nowymi. Druga sprawa to trawa. Często korzysta się z tzw. trawy w rolkach. Nie poleca się w tym przypadku rozkładania rolek na starym trawniku, ponieważ — podobnie jak w przypadku tradycyjnego wysiewu — może wyjść nierówny, mieć puste pola, a ponadto stara trawa razem z chwastami po pewnym czasie zacznie wybijać spod spodu.

Co zrobić więc ze starą trawą, z powycinanymi gałęziami, uschniętymi liści czy zmarniałymi kwiatami, gdzie wyrzucać odpady zielone? Jeśli posiadamy przy własnej posesji pojemnik na odpady bio, czyli odpady komunalne pochodzenia roślinnego, a wspomniane odpady zielone, które chcemy zutylizować, są w naprawdę niewielkiej ilości, można spróbować je tam umieścić. Praktyka pokazuje jednak, że najbardziej sprawdza się kontener na odpady zielone, gdzie wygodnie umieszczać można skoszoną trawę, ścięte gałęzie, liście, korzenie, krzaki i inne odpady organiczne bez obaw o miejsce w pojemniku. Do sprzątania niewielkiego ogródka wystarczy kontener już o pojemności 1,7m3. Największe nasze kontenery na śmieci tego typu mają aż 8 m3 pojemności.

Remont domku letniskowego

Działki rekreacyjne są tańsze od budowlanych i choć nie mają tak dużej dowolności w stawianiu na niej budynków, jak w przypadku tych drugich, to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego często zezwala na dany rodzaj zabudowy. Fakt, że przeprowadzamy remont domku na działce rekreacyjnej, a nie budowlanej, nie zwalnia jednak z obowiązku odpowiedniej utylizacji wszelkich powstających w czasie tego remontu odpadów. Podobnie jak w przypadku budynku mieszkalnego czy gospodarczego, powinniśmy zaopatrzyć się w odpowiedni pojemnik na śmieci remontowe. Część działkowców stawia letniskowe domki drewniane, a prym wiodą takie gatunki wykorzystywanych w tym celu drzew jak świerk, sosna, modrzew czy jodła. Jeżeli do wyrzucenia są drewniane elementy domku, takie jak elementy tarasu, okiennic, drewniane drzwi bez okuć czy wyposażenie z drewna, jak rustykalne stoliki i krzesła, wywóz drewna z działki można zrealizować za pośrednictwem naszej firmy. Odbieramy odpady drewniane z rozbiórek, remontów, drewniane odpady dużych gabarytów. Surowiec trafia do naszych partnerów, którzy zajmują się recyklingiem drewna.

Kontener na działce

Warto jeszcze odpowiedzieć sobie na pytanie o miejsce ustawienia ewentualnych kontenerów. Grunt, na którym stanąć na pojemnik, powinien być stabilny — nie może być to teren podmokły, ponieważ kontener, który sam w sobie jest ciężki, przy dodatkowym ciężarze odpadów zwyczajnie się zapadnie. Stabilny grunt to podstawa, a jeśli chcemy zapewnić jak najlepsze warunki na ustawienie pojemnika na niepewnym gruncie, można dla zabezpieczenia ustawić kontener na paletach.

kontener na odpady przy działce

Remont domku na działce ROD może wiązać się też z kwestią poradzenia sobie z dość wąskimi alejkami między działkami, co nie musi, ale może mieć wpływ na swobodę podstawiania kontenera. Przede wszystkim nie może on zastawiać drogi pożarowej, zastawiać bram, utrudniać wjazdu, wyjazdu pojazdom uprzywilejowanym ani utrudniać ruchu pieszego działkowiczom. Należy upewnić się, czy wewnętrzny regulamin ogródków umożliwia ustawienie kontenera, w razie wątpliwości skonsultować tę kwestię z zarządem ROD.

Ziemia, kamienie, odpady zielone, drewniane, śmieci budowlane, remontowe i wielkogabarytowe — wszystko to może być efektem przeprowadzania prac na działce. Odpowiednie przemyślenie tego, jak prace te mają wyglądać, szczególnie w kwestiach utylizacji, takich jak podstawienie kontenera i wywóz śmieci, pomoże w sprawnej organizacji remontu.