Porady dotyczące wywozu gruzu i odpadów

Niebezpieczeństwo dzikich wysypisk

11 kwietnia 2022
dzikie wysypiska śmieci

Dzikie wysypiska śmieci – niebezpieczne dla ludzi i środowiska 

Żyjemy w czasach zmian klimatycznych, kiedy musimy zwrócić szczególną uwagę na aspekty ochrony środowiska. Tymczasem podróżując przez Polskę, co rusz można zauważyć śmieci leżące na poboczu drogi, a nawet, co skandaliczne, natknąć się na odpady w trakcie wycieczki do polskich lasów! To wstyd, że dzikie wysypiska są częścią krajobrazu naszego kraju. Problem nielegalnych składowisk jest olbrzymi, ponieważ nie tylko psują one krajobraz, ale są również zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt. Liczba odpadów produkowanych przez gospodarstwa domowe rośnie, zamiast maleć. Spójrzmy na dane przedstawiane przez Główny Urząd Statystyczny: W 2019 roku przeciętny obywatel naszego kraju wytworzył aż 332 kilogramy odpadów, podczas gdy w 2014 roku były to 283 kilogramy. Świadomość ekologiczna wśród ludzi rośnie, ale niestety, wraz z nią wcale nie maleje ilość śmieci. Wywóz śmieci w teorii nie jest skomplikowaną sprawą, ale w praktyce bywa z tym różnie, na co wskazuje zatrważająca liczba dzikich wysypisk śmieci.

Spis treści

  1. Legalne wysypisko śmieci kontra dzikie
  2. Katastrofalne skutki dzikich wysypisk
  3. Zagrożenia zdrowia i życia człowieka
  4. Zagrożenie zdrowia i życia zwierząt
  5. Niebezpieczny wpływ na środowisko

 

Legalne wysypisko śmieci kontra dzikie

Prawo nie zezwala na nielegalne składowanie odpadów, ale dużym problemem w naszym kraju są braki w infrastrukturze przetwarzania odpadów. Brakuje nowoczesnych spalarni, umożliwiających odzyskanie energii, a liczba legalnie działających wysypisk wciąż jest zbyt mała w stosunku do potrzeb. Produkowane przez nas odpady muszą być utylizowane w odpowiedni sposób, a aby można je było zutylizować, najpierw należy je posegregować. Na osiedlach i w innych punktach miast znajdują się już odpowiednio oznaczone kontenery na odpady. O ich rozstawienie dbają też podmiejskie i wiejskie gminy. Prawidłowo rozdzielone śmieci trafiają na legalne wysypiska, gdzie zostają poddane obróbce i można odzyskać z nich surowce wtórne. Takiej możliwości nie ma w przypadku dzikich wysypisk. Tymczasem dzikie wysypisko może zacząć się niepozornie, czyli składowania poremontowego gruzu na terenie własnego podwórka. Czyn ten jest niezgodny z prawem i podlega karze grzywny, ale nie tylko konsekwencje prawne powinny odstraszać od tego, by nielegalnie tworzyć składowiska śmieci. Największym zagrożeniem jest niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. 

Katastrofalne skutki dzikich wysypisk

Dla gleby, powietrza i wód gruntowych obecność dzikich wysypisk śmieci jest prawdziwym zagrożeniem. Rozrzucone śmieci nie są ani kontrolowane przez specjalne służby, ani nie mają izolacji od środowiska naturalnego. Niebezpieczne substancje bez problemu mogą przedostawać się do ziemi, przenikać do wody, czy unosić się w powietrzu, skażając środowisko. Na szczególną uwagę zasługują odpady niebezpieczne (takie jak chociażby przeterminowane leki, chemikalia, czy azbest).

dzikie wysypisko

 

Zagrożenia zdrowia i życia człowieka

Niezabezpieczone odpady pochodzenia organicznego gniją, a przy tym wydzielają uciążliwe zapachy oraz niebezpieczne substancje. Odór ma negatywny wpływ nie tylko na komfort okolicznych mieszkańców, może również szkodzić zdrowiu człowieka. Wiele odpadów zawiera także bakterie chorobotwórcze, a rozniesienie się takich bakterii to pierwszy krok do epidemii. 

Zagrożenie zdrowia i życia zwierząt

Zwierzęta chętnie buszują po takich obszarach jak dzikie wysypiska śmieci, szukając dla siebie pożywienia. Wraz z resztkami jedzenia do ich żołądków trafiają też kawałki plastiku, które mogą doprowadzić do śmierci poprzez zaburzenie działania układu pokarmowego. Tworzywa sztuczne to nie jedyne zagrożenie – skażona gleba, w której ptaki poszukują dla siebie pożywienia może bezpośrednio wpływać na ich populację, także populację gryzoni i owadów.

wysypisko śmieci

 

Niebezpieczny wpływ na środowisko

Metale ciężkie (z takich odpadów jak na przykład zużyte baterie czy akumulatory) i odpady chemiczne wnikają w ziemię i powodują jej skażenie. Nie dotyczy to jedynie terenu samego dzikiego wysypiska, ale również terenów przyległych. Na skażonej glebie niczego nie da się wyhodować. Z kolei do powietrza z odpadów niebezpiecznych przenika metan i siarkowodór mogące doprowadzić do samozapłonów, a w efekcie do niszczących pożarów. Wreszcie, poprzez nagromadzenie się śmieci niszczona jest bioróżnorodność środowiska naturalnego.

Składowanie i segregowanie odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem to gwarancja tego, że trafią one na legalne wysypiska śmieci. Tam będzie można je przetworzyć, odzyskać z nich surowce wtórne, a przede wszystkim będzie to bezpieczne dla środowiska, którego zanieczyszczenie i tak jest już spore. Dbajmy o to, aby prawidłowo segregować odpady komunalne, aby plastiki trafiały do plastików, papiery do papierów itp. A co w przypadku śmieci innych niż komunalne? Na przykład, jeśli robimy remont i chcemy pozbyć się gruzu? Nic prostszego! Wystarczy skorzystać z usług firmy wywożącej gruz i odpady poremontowe. Wystarczy zadzwonić i zamówić kontener na gruz, a następnie zapełnić go odpadami pozostałymi po remoncie. Po upływie określonego czasu firma zabierze kontener w miejsce, gdzie legalnie zostanie od zutylizowany. Szybko, łatwo i w duchu ochrony środowiska! Opłaty za wywóz wynajętego kontenera wraz z zawartością nie są wysokie, wysoki jest za to priorytet ratowania naszej planety przed zanieczyszczeniem.