Porady dotyczące wywozu gruzu i odpadów

Jak gospodarować odpadami nietypowymi

12 października 2021
odpady nietypowe

Odpady nietypowe. Jak nimi gospodarować?

Najbardziej typowymi odpadami są śmieci komunalne, a więc takie, które powstają w każdym gospodarstwie domowym. Odpady tego typu trafiają do specjalnie oznaczonych pojemników, które powinny być na każdym osiedlu mieszkaniowym czy przy każdej posesji. Pozwalają na segregację śmieci ze względu na surowiec, z jakiego się składają, a więc papier, opakowania szklane, tworzywa sztuczne i metal, odpady ulegające biodegradacji (tylko na odpady pochodzenia roślinnego, np. gałęzie) oraz odpady mieszane. Odpady z gospodarstw domowych nie obejmują jednak nietypowych śmieci, czyli znacznie wyróżniających się pod względem składu (surowca), rozmiarów lub wagi. Jesteśmy firmą oferującą wywóz śmieci w Poznaniu. Zbieramy i usuwamy odpady z Twojego domu, biura lub innego miejsca, w którym tego potrzebujesz. Oferujemy szeroki zakres usług, w tym wywóz odpadów budowlanych oraz odbiór przedmiotów wielkogabarytowych.

Wyburzenia i rozbiórki Poznań

Odpady poremontowe

Budowa domu, remont łazienki czy kuchni, odgracanie strychu czy porządki w piwnicy – wszystkie te prace powodują powstanie wielu odpadów, od starych mebli, przez zużytą armaturę, aż po kawałki gruzu. Nie są to jednak śmieci, które można umieścić w zwykłych kubłach na odpady. Śmieci poremontowe nie należą do odpadów komunalnych. Aby zutylizować odpady poremontowe powinniśmy zaopatrzyć się w kontenery na gruz lub worki BigBag. Dlaczego? Wymaga tego prawo. Nie ma możliwości, aby w legalny sposób składować takie śmieci jak cegły, beton, wełna mineralna, opakowania zawierające kleje, opakowania, w których znajdowały się farby, czy wszystko to, co gromadzi się w czasie remontu w inny sposób, niż właśnie z pomocą kontenera na gruz. Ponadto, oprócz kwestii prawnych, za wynajęciem kontenera przemawia też wygoda. Po umieszczeniu bowiem wszystkich odpadów w kontenerze, przychodzi czas na wywóz gruzu. Zajmuje się tym firma wynajmująca kontener, dlatego właściciel remontowanego domu czy mieszkania nie musi się martwić o to, co dalej zrobić ze wszystkimi śmieciami. 

Odpady wielkogabarytowe

Niestandardowe śmieci mogą oznaczać nietypowość pod względem ich gabarytów. Odpady wielkogabarytowe są to zwykle odpady, jak sama nazwa wskazuje, bardzo duże, ale nierzadko i ciężkie. Tego rodzaju śmieci można pozbyć się na trzy sposoby. 

Pierwszy z nich to ich transport do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Taki punkt znajduje się w każdym większym mieście, w obrębie samego Poznania zaś znajdują się aż 3 PSZOK-i. Pamiętać trzeba jednak, że w przeciwieństwie do sytuacji, kiedy wynajmuje się kontener na gruz, jeśli chcemy dostarczyć meble czy inne odpady dużych gabarytów do PSZOK, to transport należy zorganizować we własnym zakresie. 

Drugi sposób to skorzystanie z cyklicznie organizowanych zbiórek odpadów wielkogabarytowych. O to, czy taka zbiórka jest planowana i o jej termin można podpytać władze wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. W czasie trwania zbiórki meble takie jak stare kanapy, wersalki, fotele, elementy wyposażenia i inne śmieci, niemieszczące się w tradycyjnych kubłach można wystawiać w ściśle określonym, wyznaczonym na terenie osiedla miejscu. Meble zostaną wówczas zabrane i zutylizowane. 

Trzeci sposób to skorzystanie z kontenera i rozczłonkowanie mebli na mniejsze elementy – porąbanie ich, rozkręcenie, rozłożenie, tak, aby stanowiły odpady poremontowe. Nie zawsze oczywiście jest to możliwe, jednak – przykładowo – porąbanie starego, drewnianego biurka czy rozkręcenie zabudowy kuchennej to sposób na to, aby odpad wielkogabarytowy uczynić odpadem łatwiejszym w utylizacji.

odpady wielkogabarytowe

Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne to również odpady nietypowe. Ze względu na zagrożenie zdrowia, a nawet życia, gospodarka odpadami niebezpiecznymi podlega surowym restrykcjom. Jakie śmieci zaliczają się do odpadów niebezpiecznych?

  1. Wszystkie te odpady, które są łatwopalne, łatwo utlenialne albo wybuchowe
  2. Substancje o działaniu drażniącym albo żrącym
  3. Śmieci, których skład jest toksyczny albo kancerogenny
  4. Odpady, które cechują się infekcyjnością lub mutagennością

Jakiego rodzaju śmieci wpisują się w tę charakterystykę? Dobrym przykładem są baterie. Baterii nie wolno wyrzucać do osiedlowych śmietników, zwykłych koszy na śmieci ani nigdzie tam, gdzie utylizowane są śmieci komunalne. Baterie są bowiem łatwopalne, wybuchowe, a jeśli nastąpi z nich wyciek, mogą być także żrące. Niekiedy obok kubłów na zwykłe śmieci znajdują się specjalne kontenery na baterie, małe pojemniki na zużyte baterie można czasami znaleźć rónież w centrach handlowych. To tam, całkowicie bezkosztowo można pozbyć się zużytych baterii. Z pomocą przychodzi też wspomniany PSZOK, gdzie oprócz baterii dostarczyć można takie niepotrzebne rzeczy jak: akumulator, urządzenia mechaniczne, urządzenie elektryczne, ( np. zużyty sprzęt AGD albo stara płyta indukcyjna), opony, odzież i tekstylia czy bioodpady. Do punktu można też przywieźć takie odpady niebezpieczne jak przeterminowane leki – te można również oddać do apteki, które prowadzą zbiórkę przeterminowanych bądź niepotrzebnych leków. Zużyte igły i strzykawki należy oddać do PSZOK – stanowią niebezpieczeństwo ze względu na infekcyjność.

Utylizacja odpadów nietypowych wymaga dokładnego przemyślenia tego, w jaki sposób planujemy tymczasowo gospodarować śmieciami i czy mamy realną szansę na prawidłowy ich recykling. Nie wszystkie odpady nietypowe stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego czy zdrowia (tak jak leki czy odpady medyczne, które nie są recyklingowane, jednak wymagają unieszkodliwienia). Część z nich wymaga jednak sporo miejsca do przechowywania – dotyczy to szczególnie starych mebli i wyposażenia wnętrz. Dla niektórych zaś, ze względu na ciężar odpadów i ich skład, najlepszym wyjściem będzie wynajęcie kontenera na gruz.