Porady dotyczące wywozu gruzu i odpadów

Co warto wiedzieć o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

26 kwietnia 2023
koparka sypiąca gruz do ciężarówki

O PSZOK-ach mówi się w kontekście utylizacji śmieci. Choć punkty takie funkcjonują w każdej polskiej gminie, wciąż niewiele osób wie czym są, jakiego rodzaju śmieci przyjmują i jakie zasady rządzą dostarczeniem tam odpadów. Postaramy się zatem nakreślić czym jest PSZOK, jakie odpady kwalifikują się do przyjęcia w punkcie i o czym koniecznie trzeba pamiętać, jeśli ma się zamiar korzystać z PSZOK-ów.

Co to jest PSZOK?

Pod tajemniczym skrótem skrywa się nic innego, jak tytułowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jest to miejsce, w którym okoliczni właściciele nieruchomości (mieszkańcy danej gminy) mogą dostarczyć wybrane rodzaje odpadów bez żadnych dodatkowych kosztów. PSZOK-i opłacane są bowiem przez mieszkańców w ramach podstawowej, cyklicznej opłaty za gospodarowanie odpadami. Co więcej, utworzenie miejsca selektywnego zbierania odpadów komunalnych leży w obowiązku każdej gminy w Polsce, co wynika z ustawy z 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Bywa, że w większych miastach funkcjonuje więcej niż jeden PSZOK. Wywóz śmieci w Poznaniu do PSZOK-u, czyli w mieście, gdzie ma siedzibę nasza firma, daje możliwość przyjęcia opadów aż w trzech miejscach. Pierwszy z nich znajduje się na ul. 28 Czerwca 1956, drugi na ul. Wrzesińskiej, trzeci zaś na ul. Meteorytowej w Suchym Lesie.

Jakiego rodzaju odpady mogą trafić do PSZOK-u?

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oddać można śmieci takie jak:

 • papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady
 • wszelkie opakowania wielomateriałowe
 • meble i odpady wielkogabarytowe
 • sprzęt z gospodarstw domowych
 • niezanieczyszczone odpady budowlane z gospodarstw domowych
 • przeterminowane leki i odpady medyczne z gospodarstw domowych
 • zużyte baterie i akumulatory
 • opony (obowiązuje limit roczny w ilości 8 sztuk!)
 • odpady niebezpieczne

Należy pamiętać jednak, że wymienione rodzaje odpadów przyjmowanych przez punkty dotyczą śmieci pochodzących z zamieszkanych nieruchomości. Jeśli chodzi o nieruchomości niezamieszkane, w przypadku mebli i innych odpadów dużych gabarytów istnieje roczny limit do 100 kg tak jak w przypadku odpadów budowlano-rozbiórkowych. Podobnie rzecz się ma jeśli chodzi o nieruchomości rekreacyjne.

zużyte opony czekające na wywiezienie

Czego PSZOK nie przyjmuje?

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ma prawo nie przyjąć między innymi:

 1. Odpadów niesegregowanych. Śmieci zmieszane nie będą przyjmowane.
 2. Reflektorów, szyb samochodowych, elementów blacharskich z aut — części samochodowe najlepiej dostarczyć je do stacji demontażu pojazdów.
 3. Zmieszanych odpadów budowlanych, nie będą też przyjęte odpady poprodukcyjne.
 4. Opon pochodzących z maszyn rolniczych bądź pojazdów ciężarowych.
 5. Odpadów ciekłych bądź sypkich w nieszczelnych opakowaniach ani w żaden sposób nieoznaczonych, np. bez etykiet.
 6. Sprzętów budowlanych,
 7. Azbestu — jego utylizacją zajmują się tylko firmy, wystawiające stosowne zaświadczenia.

Czy PSZOK zawsze przyjmuje odpady bez opłat?

Możliwość pozostawienia odpadów w punkcie, w szczególności tych, których nie można umieścić w osiedlowych czy przydomowych pojemnikach na odpady, ma pomóc mieszkańcom w utrzymaniu czystości. Dlatego też ustawa zakłada, że śmieci przyjmowane są od mieszkańców bezpłatnie, wystarczy, że opłacają oni cykliczny wywóz śmieci z altanek śmietnikowych czy z pojemników przed posesją. Zasada ta jednak nie zadziała w każdym przypadku. W szczególnych sytuacjach rada gminy ma prawo na drodze uchwały ustanowić odpłatne przyjmowanie śmieci. Dotyczy to przyjmowania takich śmieci jak te pochodzące z działalności rolniczej, które jednocześnie nie są śmieciami komunalnymi. Uchwała może też określać pewne limity przyjmowania takich śmieci, np. maksymalną ich masę czy ilość sztuk danego rodzaju odpadu.

Transport odpadów do PSZOK

Trzeba wiedzieć, że aby dostarczyć odpady komunalne do PSZOK, trzeba samodzielnie zatroszczyć się o ich przetransportowanie. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie na swoim obszarze chociaż jednego punktu, gdzie można oddać śmieci, jednak odbiór od mieszkańca spod domu nie jest możliwy. Nie ma możliwości, aby umówić się z pracownikami Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, by ci przyjechali po zalegające w mieszkaniu stare meble czy zużyty sprzęt AGD. Dostarczenie odpadów w miejsce docelowe leży w gestii osoby, która chce pozbyć się odpadów.

Co zrobić, kiedy trzeba wywieźć śmieci?

PSZOK, choć z pewnością niezwykle potrzebny, ma swoje ograniczenia, o których wspomniano powyżej. Do dwóch najważniejszych należy kwestia limitów wagowych dla niektórych rodzajów odpadów oraz konieczność przetransportowania śmieci na własną rękę. Przykładowo, z dostarczeniem odpadów do PSZOK-u może być problem, kiedy te pochodzą z prac budowlanych w niezamieszkałej nieruchomości, generujących gruz, którego ciężar szacuje się w kilkuset kilogramach. Inny przykład — remont domku rekreacyjnego, w wyniku którego powstają odpady poremontowe obejmujące gruz zmieszany bądź zanieczyszczony. Dlatego też w przypadku, kiedy nie można pozwolić sobie na przewiezienie śmieci bądź ich ilość, rodzaj i pochodzenie wyklucza dostarczenie do PSZOK-u, polecamy nasze usługi.

Co zyskuje się dzięki współpracy z nami? Bardzo wiele:

 1. Kontener na gruz dostarczymy pod wskazany adres. Dojedzie on na miejsce tak szybko, jak tylko to możliwe.
 2. Oferujemy małe kontenery, przydatne w przypadku niewielkich remontów, jak i wielkie kontenery na odpady budowlane, o udźwigu kilku ton.
 3. Z pojemników można korzystać nawet do siedmiu dni.
 4. Po ich zapełnieniu przyjeżdżamy po kontenery i odbieramy je wraz z całą zawartością.
 5. Nasza w tym głowa, by bezpiecznie przetransportować śmieci w legalne miejsce zrzutu celem dalszej utylizacji.

Wynajem kontenera od nas jest więc sposobem na to, aby umieścić w nim odpady bez stresu o to, czy nie będą one zagrażać innym mieszkańcom, środowisku i czy postępowanie to jest zgodne z przepisami prawa. Zwalanie też naszego Klienta z obowiązku dalszego postępowania ze śmieciami, bowiem wszystkim zajmujemy się sami. Wywóz gruzu, śmieci remontowych, gabarytów czy śmieci po sprzątaniu piwnicy jest spełnieniem naszej części ustaleń w ramach umowy z Klientem.

Jak zamówić od nas kontener?

Aby zamówić od nas kontener z wywozem śmieci wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź przez naszą stronę internetową, wypełniając stosowny formularz. Warto wcześniej zorientować się jakiej pojemności pojemnik będzie potrzebny i jakiego rodzaju odpady mają być w nim umieszczane — to pomoże w doborze tego najbardziej odpowiedniego. W przypadku własnej posesji, kontener można ustawić w dogodnym dla siebie miejscu na jej terenie. W przypadku, kiedy pojemnik ma stanąć przed blokiem czy kamienicą, warto skonsultować odpowiednie miejsce z władzami spółdzielni. Zwykle pojemnik stawiany jest na dziedzińcu wewnętrznym czy we wskazanym miejscu przed blokiem.

otwarty kontener z gruzemPunkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych niewątpliwie umożliwiają bezpieczny, kontrolowany odbiór śmieci, ich właściwe zagospodarowanie czy unieszkodliwianie. Z pewnością przyczyniają się do zmniejszenia liczby dzikich wysypisk, które niestety wciąż jeszcze są widywane i stoją w sprzeczności z postawą prośrodowiskową. Wiedzieć jednak należy, że istnienie PSZOK-ów to nie tylko zalety, ale też ograniczenia, o których wspomniano w artykule. Część z nich można jednak zażegnać, korzystając z odpłatnych usług firm takich jak nasza.